โครงการซื้อบ้าน ธอส 2564

ซื้อสินเชื่อบ้าน ธอส 2564 กลยุทธ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564 สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำหรับข้าราชการภาครัฐที่มุ่งมาดปรารถนาสินเชื่อบ้านดีๆเสนอแนะให้ตริตรอง “โครงการสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการภาครัฐ ปี 2564” ของ หมู่บ้านจัดสรร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นขั้นแรกเริ่ม เนื่องจากคิดดอกเบี้ยปีแรกก็แค่ 2.65% เท่านั้น และก็ให้ผ่อนนานสูงสุดถึง 40 ปี ตามรายละเอียดตั้งแต่นี้ต่อไป ขอสินเชื่อไปทำอะไรได้บ้าง ? กลยุทธ์สินเชื่อที่พักที่อาศัยเพื่อข้าราชการภาครัฐ ปี 2564 ให้กู้ด้วยหลากหลายจุดหมายปลายทาง เช่น ซื้อสินเชื่อบ้าน ธอส 2564

ใครขอสินเชื่อได้บ้าง ? ผู้ที่จะขอสินเชื่อที่พักที่อาศัยเพื่อข้าราชการภาครัฐ ปี 2564 ต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานรัฐวิสาหกิจ  บ้านหรู เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่รัฐของเมืองที่ชื่อเรียกอย่างอื่น รวมทั้งลูกจ้างประจำที่เป็นผู้มีสิทธิขอกู้เงินตามคำนิยามในข้อตกลงกลยุทธ์ผลตอบแทนเงินกู้ยืมเพื่อที่พักที่อาศัยประเภทไม่มีเงินฝาก

และก็ปีที่ 6 จวบจนกระทั่งครบอายุกติกา กรณีลูกค้ารายย่อยปกติ อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี รวมทั้งกรณีลูกค้าผลตอบแทน อัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มเพียงแต่ 3,500 บาท ต่อเดือน พิเศษ!!! ฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักประกัน รวมถึงค่าขึ้นบัญชีสิทธิและก็นิติกรรม ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่ม ซ่อมแซม และไถ่คืนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ยื่นคำขอกู้รวมทั้งทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2564 Phuket Villas

3.“โครงการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก” กรอบวงเงิน 30,000 ล้านบาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเดือน วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ 4% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-1.15% ต่อปี แล้วก็ปีที่ 4 กระทั่งครบอายุกติกา กรณีลูกค้ารายย่อยธรรมดา

คิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-0.75% ต่อปี แล้วก็กรณีลูกค้าผลตอบแทนคิดอัตราค่าดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี กู้ 1 ล้านบาท ผ่อนชำระเริ่มเพียง 3,800 บาท ต่อเดือน ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ให้กู้เพื่อซื้อ ก่อสร้าง เพิ่ม ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซม แล้วหลังจากนั้นก็ซื้อวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยกับการกู้ยืมตามเป้าหมายหลัก ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564 โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต

านข้างหลังแรก ธอส ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) เดินหน้าตามหน้าที่ “ทำให้มีอาการชาวไทยมีบ้าน” เกื้อหนุนผู้มีรายได้น้อยและก็บุคลากรภาครัฐ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองง่ายดายมากยิ่งขึ้น ผ่าน 3 โครงการสินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ มี “โครงการสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อข้าราชการภาครัฐ” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 2.65% ต่อปี “กลยุทธ์สินเชื่อบ้านคนละด้านหลัง” อัตราค่าดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี แล้วก็ “โครงการสินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก 2564” อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรก 3% ต่อปี แล้วก็ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี พิเศษ!! ฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3 พวก

วงเงินสินเชื่อและขณะผ่อนนานแค่ไหน ? วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงานสินเชื่อรายย่อย ให้ช่วงผ่อนไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับขณะที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี นอกเหนือจาก เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับขณะที่ขอกู้ควรต้องไม่เกิน 75 ปี คิดดอกเบี้ยเท่าไร อัตราค่าดอกเบี้ยปีแรกถูกเยอะแยะ ก็แค่ 2.65% ต่อปี ซึ่งถ้ากู้เงิน 1 ล้านบาท จะจ่ายเงินงวดปีแรกแค่เพียง 3,400 บาท เท่านั้น ส่วนปีหน้า คิดในอัตราดังนี้

โครงการซื้อบ้าน ธอส 2564

สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์

งบประมาณน้อยก็มีบ้านได้ ด้วย “กลยุทธ์สินเชื่อบ้านคนละด้านหลัง” ที่ให้อีกทั้งพนักงานประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีธุรกิจเป็นของตัวเอง ยื่นกู้ได้ง่ายๆจ่ายดอกต่ำ เฉลี่ย 3 ปีแรก อยู่ที่ 2.75% กับฟรีค่าธรรมเนียมอีกหลายรายการ จังหวะดีอย่างงี้จำเป็นต้องคว้าไว้เลย ขอสินเชื่อไปทำอะไรได้บ้าง
1. ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือแฟลต home
2. ก่อสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างอาคาร
3. เสริมเติม หรือขยาย หรือปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมอาคาร
4. ไถ่คืนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องเช่าจากสถาบันการเงินอื่น
5. ไถ่คืนจำนองที่ดินไม่จากสถาบันการเงินอื่นพร้อมก่อสร้างอาคาร
6. ไถ่คืนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และก่อสร้างอาคาร หรือเพิ่ม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
คนไหนกันแน่ขอสินเชื่อได้บ้าง ?
พสกนิกรธรรมดา ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประจำ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน โดยจึงควรแสดงเอกสารเรื่องการเงินประกอบกิจการยื่นกู้ด้วย

ระยะเวลาการกู้ยืมไม่น้อยกว่า 6 ปี และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับขณะที่ขอกู้จำต้องไม่เกิน 70 ปี เว้นเสียแต่ เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่เกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับขณะที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 75 ปี
คิดดอกเบี้ยเยอะมากมายสักเท่าไหร่ ? สินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พิเศษสุดกับอัตราค่าดอกเบี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี ส่วนปีที่ 3 อยู่ที่ MRR-3.40% ต่อปี (6.150-3.40 = 2.75%) พอกับว่า อัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกหมายความว่า2.75% ต่อปี

สานรัก สานฝันให้เป็นจริงในเร็ววัน กับแคมเปญ “โครงการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก” ที่ให้วงเงินกู้สูงขึ้น สำหรับคนที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน มาพร้อมกับอัตราค่าดอกเบี้ยต่ำ ปีแรก 3% ผ่อนชำระเริ่มล้านละ 3,800 บาท/เดือน ตามข้อตกลงเป็น
ขอสินเชื่อไปสามารถที่จะทำอะไรได้บ้าง ? สามารถขอสินเชื่อโครงการบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสานรัก เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป บ้าน

ใครขอสินเชื่อได้บ้าง พลเมืองปกติที่มีรายได้ (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาท/เดือน โดยควรต้องแสดงเอกสารด้านการเงินประกอบกิจการยื่นกู้วงเงินสินเชื่อและขณะผ่อนนานเท่าใด ให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท/ราย/หลักประกัน
ขณะการกู้ยืมไม่น้อยกว่า 4 ปี และกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับตอนที่ขอกู้จำเป็นจะต้องไม่เกิน 70 ปี เว้นเสียแต่ เจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับขณะที่ขอกู้จำเป็นต้องไม่เกิน 75 ปี

วงเงิน วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และจากนั้นก็ตามเกณฑ์รายได้ บ้านเดี่ยว เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงานสินเชื่อของแบงค์ ระยะเวลาผ่อนไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับขณะที่ขอกู้จึงควรไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีเจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณอายุมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับขณะที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อ่านเพิ่มเติม โครงการซื้อบ้าน ธอส 2564

บทความแนะนำ